Opel Motorsport Worldwide I Azores Rallye 2016 I FIA ERC Junior.

Opel Motorsport Worldwide presente all’Azores Rallye 2016 nell’ERC Junior.